En process med grunden i företagets själ

Ett företags viktigaste tillgång är medarbetarna, eftersom de sitter inne med all insikter som behövs för att svara på en organisations viktigaste frågor. Våra processer bygger på att ta vara på varje individs inneboende kunskap och engagemang – från ledningsgrupp genom hela organisationen. Genom en guidad dialog identifierar vi den kunskap som redan finns och hjälper er till insikter om hur företaget mår i dag, hur framtiden ser ut och hur varumärket ska stärkas. Visdomsdialog är en snabb process, eftersom vi inte behöver sätta oss in i varje del av er verksamhet. I stället lyfter vi fram er egen kunskap inom företaget. Processen blir både effektivare och mer insiktsfull.
 
Vi hjälper ledningsgruppen att tackla svåra problem och lösa viktiga frågor om varumärkesarbete och om hur ni ska nå era mål och visioner. Medarbetarna får möjlighet att reflektera över hur de kan bidra till att stärka företaget i framtiden. Visdomsdialog är en process som når djupare, på kortare tid. För företag erbjuder vi tre processer med fokus på medarbetare och/eller ledningsgrupp.
 
 

Ledningsdialog online 

I två timmar får ni som ledningsgrupp möjlighet att tackla frågeställningar och utmaningar som rör verksamheten. 

Ledningsdialog workshop

Halvdags workshop. Ni träffar en av våra legitimerade coacher som under en halvdag guidar er fram till svar på frågor som: Hur förverkligar vi våra mål och visioner? Hur utvecklar vi företaget över tid? Hur tacklar vi befintliga utmaningar? 

Visdomsdialog

En längre workshop där såväl ledning som medarbetare ställer frågor och guidas fram till svar som rör företagets mål och visioner. Vi tar vara på varje individs unika kunskap om deras egen position i organisationen och skapar en handlingsplan för framtiden. 
 
 
Kontakta oss så berättar vi mer