Du har svaren du söker efter

Dialogkorten är bara kompletterande hjälp, det viktiga är dina egna associationer och reflektioner. Du får hjälp att vända och vrida på dina tankar för att kunna se dina frågor och problem ur nya vinklar och skaffa dig nya perspektiv. Du bär svaret på dina egna frågor. Visdomsdialog® ger också grupphandledning i flera steg, där vi går igenom en viktig frågeställning per gång.

Visdomsdialog® är skapat utifrån 35 års erfarenhet av humanistisk psykologi och existentiell filosofi, och är framtaget för att skapa egen personlig utveckling såväl som för att stärka individer inom organisationer.

Att genomföra en Visdomsdialog

I en Visdomsdialog arbetar du själv med dina frågor och får fram dina egna svar. Visdomsdialog ger dig ett antal frågor och påståenden som startar en process av självreflektion. Genom ett antal effektiva steg så får du fram svar på din fråga och vad du egentligen önskar. Metoden ger dig tre små steg mot önskan så du kommer igång .

Testa, prova att associera till meningarna nedan…

Tänk om det är så att…

…allt vad jag ser, upplever och känner egentligen bara speglar mina egna tankemönster?

…ingenting som jag upplever i en situation, relation osv. betyder någonting i sig själv? Utan det är min egen attityd till det jag upplever som är det viktiga.

Kontakta oss berättar vi mer