Du har svaren du söker efter

Med Visdomsdialog® får du hjälp med att sätta ord på dina tankar och känslor för att kunna se dina frågor och problem ur nya vinklar och skaffa dig nya perspektiv. Du bär egentligen alltid svaret på dina egna frågor. Visdomsdialog® ger guidning i flera steg, för att finna och uttrycka dessa svar.

Visdomsdialog® är skapat utifrån 35 års erfarenhet av humanistisk psykologi och existentiell filosofi, och är framtagen såväl för att skapa egen personlig utveckling som för att stärka individer och företag.

Att genomföra en Visdomsdialog

I en Visdomsdialog arbetar du själv med dina frågor och får fram dina egna svar. Visdomsdialog ger dig ett antal frågor och påståenden som startar en process av självreflektion. Genom några effektiva steg så får du svar på din fråga och vad du egentligen önskar. Metoden ger dig en enkel handlingsplan så att du kommer igång.

Testa, prova att associera till meningarna nedan…

Tänk om det är så att…

…allt vad jag ser, upplever och känner egentligen bara speglar mina egna tankemönster?

…ingenting som jag upplever i en situation, relation osv. betyder någonting i sig själv? Utan det är min egen attityd till det jag upplever som är det viktiga.

Kontakta oss berättar vi mer