En process med grunden i företagets vision

För privata företag och för offentliga organisationer erbjuder vi en metod som ger svar på viktiga frågor och problem. Visdomsdialog® är en träffsäker process som är både effektiv, snabb och insiktsfull.

Visdomsdialog för styrelser och ägare
till exempel vid viktiga möjligheter eller för nya affärsidéer.

Visdomsdialog för chefer och ledningsgrupper
till exempel vid visioner/mål och dess förverkligande eller för att hantera andra företagsfrågor.

Visdomsdialog för mellanchefer, avdelningar och projektgrupper
till exempel vid personalproblem och för att förbättra samarbeten.

Prova Visdomsdialog® – när du provat vet du värdet av processen

Metoden stärker individer och grupper i företag och organisationer. När du provat så vet du värdet av processen. Vi har olika startkort för olika utvecklingsområden.

  • Du lär dig att få svar på företagets och dina egna aktuella frågor.
  • Du lär dig att förenkla dina handlingsplaner för att genomföra förändringar och utvecklas.

Genom Visdomsdialogs guidade processer, identifierar vi den kunskap som redan finns och hjälper till att få fram nya insikter om hur företaget/organisationen kan utvecklas och hur ni ska nå era mål på de områden som behöver belysas.

Våra processer tar vara på varje deltagande individs inneboende kunskap och engagemang – från ledningsgrupp och vid behov genom hela organisationen.

Att genomföra en Visdomsdialog

I en Visdomsdialog arbetar du själv med dina frågor och får fram dina egna svar. Vi bidrar med stöd som coacher. Visdomsdialog ger dig ett antal frågor och påståenden som startar en process av självreflektion. Genom ett antal effektiva steg så får du fram svar på din fråga och vad du egentligen önskar. Metoden ger dig också en enkel och konkret handlingsplan.

Uppföljning av våra coacher

Visdomsdialog® hjälper dig att välja i både små och stora valsituationer i företaget och att ta ställning till det som man anser är viktigt för organisationen i framtiden.

Vi erbjuder hjälp från våra certifierade coacher när ni står inför svåra frågor och behöver vidare handledning.

Vi arbetar med lednings- och förändringsutveckling tillsammans med nyckelpersoner och grupper. Medarbetarna får genom oss möjlighet att reflektera över hur de kan bidra till att stärka företaget.

Boka er dialog

För företag har vi tre erbjudanden med fokus på medarbetare och/eller ledningsgrupp.  

Ledningsdialog online 

I 2-4 timmar får ni som ledningsgrupp möjlighet att tackla frågeställningar och utmaningar som rör verksamheten. 

Ledningsdialog workshop

4-6 timmars workshop. Ni träffar en av våra legitimerade coacher som under en halvdag guidar er fram till svar på frågor som: Hur förverkligar vi våra mål och visioner? Hur utvecklar vi företaget över tid? Hur tacklar vi befintliga utmaningar och problem? 

Kontakta oss så berättar vi mer