Ett varumärke med grunden i företagets vision

Ett företags viktigaste tillgång är medarbetarna, eftersom de sitter inne med alla erfarenheter och insikter som behövs för att svara på en organisations viktigaste frågor. Våra processer bygger på att ta vara på varje individs inneboende kunskap och engagemang – från ledningsgrupp genom hela organisationen. Genom en guidad dialog identifierar vi den kunskap som redan finns och hjälper er till insikter om hur företaget mår i dag, hur framtiden ser ut och hur varumärket ska stärkas. 


Visdomsdialog är en snabb process eftersom vi inte behöver sätta oss in i varje del av er verksamhet. I stället lyfter vi fram er egen kunskap om er själva. Processen blir både effektivare och mer insiktsfull. Vi hjälper ledningsgruppen att tackla svåra problem och lösa viktiga frågor och om hur ni ska nå era mål och visioner. Medarbetarna får möjlighet att reflektera över sina problem och möjligheter och hur de kan bidra till att stärka företaget i framtiden. Visdomsdialog är en process som når djupare, på kortare tid. 

Att genomföra en Visdomsdialog

I en Visdomsdialog arbetar du själv med dina frågor och får fram dina egna svar. Vi bidrar med stöd som coacher. Visdomsdialog ger dig ett antal frågor och påståenden som startar en process av självreflektion. Genom ett antal effektiva steg så får du fram svar på din fråga och vad du egentligen önskar. Metoden ger dig en enkel och konkret handlingsplan.

Testa, prova att associera till meningarna nedan… Fråga dig: Hur är det hos oss?

  • Den gode ledaren tvingar inte saker att hända, utan tillåter processer att utvecklas av sig själv och på sitt eget sätt.
  • Den gode ledaren vet att ständiga interventioner bara blockerar gruppens självutvecklande processer.
  • Den gode ledaren upplever och vet vad som händer i gruppen här och nu. Genom att förbli närvarande och medveten, så kan ledaren göra mindre, men ändå uppnå mera.

För företag har vi tre erbjudanden med fokus på medarbetare och/eller ledningsgrupp.  

Ledningsdialog online 

I två timmar får ni som ledningsgrupp möjlighet att tackla frågeställningar och utmaningar som rör verksamheten. 

Ledningsdialog workshop

Halvdags workshop. Ni träffar en av våra legitimerade coacher som under en halvdag guidar er fram till svar på frågor som: Hur förverkligar vi våra mål och visioner? Hur utvecklar vi företaget över tid? Hur tacklar vi befintliga utmaningar? 

Visdomsdialog för företag

En längre workshop där såväl ledning som medarbetare ställer frågor och guidas fram till svar som rör företagets mål och visioner. Vi tar vara på varje individs unika kunskap om deras egen position i organisationen och skapar en handlingsplan för framtiden. 

Kontakta oss så berättar vi mer