Ledarskap – fantastiska möjligheter, men många svåra val

Ett gott ledarskap

Vad är ett bra ledarskap? Hur ska man som ledare bete sig och försöka tänka för att få ut det bästa ur sitt team eller organisation? Det här är frågor som alltid är aktuella och många har försökt att besvara.

Jag har arbetat med ledare som organisationskonsult under största delen av mitt yrkesliv. Min utbildning är civilekonom med masterexamen, kompletterad med studier av och arbete med humanistisk psykologi och existentiell filosofi i ca 35 år.

Jag har sett att frågor, reflektioner och beslut är de viktigaste processerna för allt ledarskap, anpassat till varje speciell situation. Nedan har jag samlat ihop några få påståenden som kan vara givande att fundera på beroende på hur de passar ihop med ens egen personlighet.

Funderingar kring ledarskap

  • Den gode ledaren tvingar inte saker att hända, utan tillåter processer att utvecklas av sig själv och på sitt eget sätt.
  • Den gode ledaren vet att ständiga interventioner bara blockerar gruppens självutvecklande processer.
  • Den gode ledaren upplever och vet vad som händer i gruppen här och nu. Genom att förbli närvarande och medveten, så kan ledaren göra mindre, men ändå uppnå mera.
  • Den gode ledaren uppmärksammar respektfullt allas synpunkter. På så sätt blir gruppen mera öppen för nya möjligheter och lär sig mer
  • Den ledare som är centrerad och grundad, kan arbeta med människor och grupper utan att skada eller att ta skada.
  •  Att vara centrerad innebär att återfå balansen efter obalans.
    Att vara grundad innebär att veta vad man står för.
  • Den gode ledaren vet att hålla egot i schack, och blir därmed mer effektiv.
  • Den gode ledaren har integritet. Rikedom, kärlek eller berömmelse – vunnen eller förlorad – rubbar inte ledaren från sitt eget centrum.

Utveckla ditt ledarskap med Visdomsdialog

Dessa och liknande påståenden används som ”starttankar” i min metod VISDOMSDIALOG. Här ger man sig själv svar på sina viktigaste frågor, som man kanske inte trodde att man kunde få svar på överhuvudtaget, och inom bara ca 1 timme.

Metoden bygger på en dialogteknik, där man är sin egen aktiva samtalspartner, som gör sig själv alltmer självmedveten. Dialogen utgår från grundtanken att man själv i sitt inre har kunskapen om hela sin situation, men att man kan behöva hjälp av en arbetsmetod för att kunna gå vidare.

Vänligen
Bengt Rudqvist
info@visdomsdialog.se

Foto av ThisIsEngineering från Pexels