Budskap till ledare

Hej mina följare!
I höstas delade jag med mig av olika budskap från min bok FRÅGOR KRING VISDOM OCH KÄRLEK varje vecka till er. Nu tänker jag ta upp det igen.

Budskapen denna gång tar jag från några av de olika kortlekar som jag använder när jag arbetar med min process VISDOMSDIALOG®. Den vänder sig till tre målgrupper: Privata företag, offentliga organisationer och individer intresserade av personlig utveckling.

Dagens fem budskap, som det kan vara intressant att sakta fundera på och se vad som kan beröra en själv är:

LEDARSKAPSBUDSKAP
· Ledarskap innebär HUR: hur något händer, hur man arbetar i en grupp, i ett företag, hur man reflekterar för att skapa utveckling.
· Om du undervisar en grupp genom komplexa förklaringar, så kommer du bara att förvirra folk.
· Kom ihåg att den gode ledarens metod är att medvetandegöra och reflektera i stillhet.
· Att vara öppen och förstående är mer effektivt än att sätta sig till doms.
· När man är lugn, så blir svåra och komplexa händelser enklare.

Om du vill pröva huvudprocessen Visdomsdialog så kan du anmäla dig på hemsidan.

Allt Gott
Bengt