ATT SE PROBLEM OCH ATT FINNA LÖSNINGAR

Idag fortsätter jag med mina små tankar och aforismer, som jag hade före semestern.

I kapitel 2 ”Vilja till förändring” hade jag en liten del kvar av avsnittet, ATT SE PROBLEM OCH ATT FINNA LÖSNINGAR.

Det kanske är något för dig att fundera på nu när arbetet börjar igen ….

Vilka av följande ställningstaganden är bra för att kunna välja goda lösningar på problem?
· Det finns bara två alternativ att välja på, hur många det än verkar vara!
· Det gäller att välja allt eller inget!
· Ta inte bort från andra – då tar jag också bort från mig själv!
· Vad attraherar mig? Välj detta!
· Känner jag negativa känslor kring mitt val – då är valet fel!
· Känner jag harmoni och andra positiva känslor – då är valet rätt!

Att genomföra en Visdomsdialog

I en Visdomsdialog arbetar du själv med dina frågor och får fram dina egna svar. Visdomsdialog ger dig ett antal frågor och påståenden som startar en process av självreflektion. Genom ett antal effektiva steg så får du fram svar på din fråga och vad du egentligen önskar. Metoden ger dig tre små steg mot önskan så du kommer igång .

Läs mer >>>

Allt Gott
/Bengt