ATT DÖMA OCH ATT FÖRLÅTA

Hej mina följare!

Jag fortsätter idag med nästa del av kapitlet UTVECKLING från min bok FRÅGOR KRING VISDOM OCH KÄRLEK.
Kapitlets tredje avsnitt heter ATT DÖMA OCH ATT FÖRLÅTA
Fundera lite på frågorna om vad du själv tycker! Utveckla gärna det i en tråd!

TÄNK OM DET ÄR SÅ ATT ….

… mina misstolkningar och missförstånd är grunden till mina misstag?

… mitt dömande av andra och mig själv, skadar mig själv i mitt innersta?

… min förlåtelse och min försoning gör slut på mycket av mitt lidande och mina sorger?

… min förlåtelse och min försoning är nyckeln till min befrielse och till min frid?

Allt gott
/Bengt