Till VD och chefer om Ledarskap


Jag fortsätter idag att dela med mig av mina LEDARSKAPSKORT, som jag använder när jag arbetar med små och medelstora privata företag och offentliga organisationer, kring arbetsområdet LEDARSKAP.

Dagens fem budskap att reflektera på är:

· Den gode ledaren agerar på ett hjälpande och stödjande sätt.
Då gör andra på liknande sätt.

· Den gode ledaren agerar för helheten, såväl för andras bästa som för sitt eget. Det ger goda resultat.

· Om du är tillfreds med dig själv, så kommer du inte att använda mycket av din tid med konflikter.
Arbeta på att bli tillfreds med dig själv.

· Om du önskar blomstra och lyckas, så var först generös mot andra och dig själv.

· När ledaren blir stressad, då är det dags att återvända till den osjälviska tystnaden en stund.