Du har svaren du söker efter

Med Visdomsdialog® får du hjälp med att sätta ord på dina tankar och känslor för att kunna se dina frågor och problem ur nya vinklar och skaffa dig nya perspektiv. Du bär egentligen alltid svaret på dina egna frågor. Visdomsdialog® ger guidning i flera steg, för att finna och uttrycka dessa svar. Visdomsdialog® är skapat utifrån 35 års erfarenhet av humanistisk psykologi och existentiell filosofi, och är framtagen såväl för att skapa egen personlig utveckling som för att stärka individer och företag. Läs mer >>> Visdomsdialog® är skapat utifrån 35 års erfarenhet av humanistisk psykologi och existentiell filosofi, och är framtaget för att skapa egen personlig utveckling såväl som för att stärka individer inom organisationer.
 

Hur fungerar det?

I Visdomsdialog® har jag vidareutvecklat sättet att arbeta med inre frågor för att man skall kunna ge sig själv egna visdomssvar. Jag använder mig av existensiella frågor från fem situationsanpassade kortlekar med cirka 50 kort var. Kortens frågor är bara en starthjälp. Det är nämligen individens egna aktuella frågor, som är det avgörande och viktiga. Och ännu viktigare är personens egna svar, då den själv ”möter sin inre visdom”, genom sina egna associationer, tankar och reflektioner. De utformar slutligen det sammanfattande visdomssvaret.