Du har svaren du söker efter

Dialogkorten är bara kompletterande hjälp, det viktiga är dina egna associationer och reflektioner. Du får hjälp att vända och vrida på dina tankar för att kunna se dina frågor och problem ur nya vinklar och skaffa dig nya perspektiv. Du bär svaret på dina egna frågor. Visdomsdialog® ger också grupphandledning i flera steg, där vi går igenom en viktig frågeställning per gång.

Visdomsdialog® är skapat utifrån 35 års erfarenhet av humanistisk psykologi och existentiell filosofi, och är framtaget för att skapa egen personlig utveckling såväl som för att stärka individer inom organisationer.

Hur fungerar det?

I Visdomsdialog® har jag vidareutvecklat sättet att arbeta med inre frågor för att man skall kunna ge sig själv egna visdomssvar. Jag använder mig av existensiella frågor från fyra situationsanpassade kortlekar med cirka 50 kort var fyra situationsanpassade kortlekar med cirka 50 kort, som startkort. Detta är viktigt, att kortens frågor bara är kompletterande hjälpfrågor. Det är nämligen individens egna uppriktiga frågor, som kommer från djupet av sitt eget inre, som är det avgörande och det viktiga. Och ännu viktigare är personens egna svar, då den själv ”möter sin inre visdom”, genom sina egna associationer, tankar och reflektioner kring sina egna frågor och allra viktigast - att utforma sitt sammanfattande visdomssvar