Mina och allas val

Hej alla som försöka hjälpa nära och kära och många andra!

Jag vaknade mitt i natten och hade tagit in Coronan. Jag skrev två sidor om hur jag kan hjälpa andra att förhålla sig till Coronan och allt annat viktigt som händer en person. Jag kallade papperet ”Mina och allas val”. Det beskriver känsla, tanke , handling, reflektioner och att välja om hur många ggr som helst.

Med VISDOMSDIALOG ® – en metod, som jag arbetat fram – kan man genom egna frågor och egna bra svar, bättre lära känna sig själv, reflektera över vad som hjälper mig och vad som stjälper mig. Sedan kan jag välja det som jag tror blir bättre!

Poängen som jag vill betona är att man kan reflektera på och förhålla sig till det mesta runt omkring en, även Coronan och att man faktiskt kan välja hur man tänker kring Coronan och att man kan välja om hur många ggr som helst.

Jag har respekt för att man kanske inte kan, vill, vågar och tror att man kan välja om. Men jag tror också att jag och alla andra har möjligheterna och kraften samt friheten, till att välja hur vi kan förhålla oss till allt, som vi upplever.

Allt Gott
Bengt