Fem budskap om ledarskap

LEDARSKAP

TILL GRUNDARE OCH ÄGARE, VD, LEDARE OCH CHEFER

Jag fortsätter idag att dela med mig av mina LEDARSKAPSKORT, som jag använder när jag arbetar med privata företag och offentliga organisationer, speciellt kring LEDARSKAP.
Dagens fem budskap att reflektera på är:

  • För att bli medveten om vad som händer – ha uppmärksamhet och ett öppet sinne.
  • Ledaren lär ut genom exempel och liknelser – inte genom att berätta i detalj!
  • När du blir arg eller förbryllad över vad du ser och hör – bli då tyst, lugn och reflektera!
  • När du bryr dig om någon annan, så förstärks det harmoniska på olika sätt!
  • Medkänsla och att dela varandras bördor förstärker det positiva i livet. Vi hör ihop på många sätt!

Allt gott

/Bengt