ATT SE PROBLEM OCH ATT FINNA LÖSNINGAR

Idag fortsätter jag med kapitel 2 ”Vilja till förändring” sista avsnittet, ATT SE PROBLEM OCH ATT FINNA LÖSNINGAR i min bok FRÅGOR KRING VISDOM OCH KÄRLEK. Det kanske är något för dig att fundera på nu i midsommartider ….Uppträder problem och lösningar ungefär samtidigt, om jag stannar upp, tänker efter…