ATT DÖMA OCH ATT FÖRLÅTA – avsnitt 2

Hej mina följare!

Jag fortsätter idag med ytterligare en del av kapitlet UTVECKLING från min bok FRÅGOR KRING VISDOM OCH KÄRLEK.

Kapitlets fjärde avsnitt heter ATT DÖMA OCH ATT FÖRLÅTA
Fundera lite på frågorna om vad du själv tycker! Utveckla dem gärna i en tråd!

TÄNK OM DET ÄR SÅ ATT ….

… förståelse, förlåtelse och försoning erbjuder mig det som jag djupast vill ha?

Om jag försöker förstå, förlåta och försonas – kommer jag då att se situationen annorlunda?

Försöker jag förstå förlåtelsen som den är – förening på nytt?

Kan jag idag låta bli att döma det som successivt sker?Vi skickar ut nödvändiga blanketter och länk efter det att du betalat 750 kr.

Allt Gott
Bengt